จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้


1. เพื่อให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของพื้นฐานซออู้ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับซออู้

2. ให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของพื้นฐานซออู้ได้รู้รายละเอียดและสามารถปฏิบัติ หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น