ประวัติผู้จัดทำชื่อ : นายพิทักษ์พร   โกศัลวัฒน์

ชื่อเล่น : ต้น   เพื่อนเรียก : ต้น พระ

E-Mail : download1379@gmail.com


Facebook : ต้น พระโขนง   Line : download1379


รหัสนักศึกษา : 56810401033


นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat Universityไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น